FANDOM


Diabolik Lovers:MORE,BLOOD Edit

Diabolik Lovers MORE,BLOOD (Ruki)

Dark Edit

Prolog

În curând..

Situaţia nr.1

Situaţia nr.2

Situaţia nr.3

Situaţia nr.4

Situaţia nr.5

Situaţia nr.6

Situaţia nr.7

Situaţia nr.8

Situaţia nr.9

Situaţia nr.10

Epilog

În curând..

Maniac Edit

Prolog

În curând...

Situaţia nr.1

Situaţia nr.2

Situaţia nr.3

Situaţia nr.4

Situaţia nr.5

Situaţia nr.6

Situaţia nr.7

Situaţia nr.8

Situaţia nr.9

Situaţia nr.10

Epilog

În curând..

Ecstasy Edit

Prolog

În curând..

Situaţia nr.1

Situaţia nr.2

Situaţia nr.3

Situaţia nr.4

Situaţia nr.5

Situaţia nr.6

Situaţia nr.7

Situaţia nr.8

Situaţia nr.9

Situaţia nr.10

Epilog

În curând..

Ending Edit

Ending Nr.1:Vampire Ending

În curând...

Ending Nr.2:Manservant Ending

În curând..

Ending Nr.3:Brutal Ending

În curând..

Heaven Edit

Situaţia nr.1

Situaţia nr.2

Situaţia nr.3

Diabolik Lovers: VANDEAD CARNIVAL Edit

Capitolul 1

Capitolul 2

Capitolul 3

Capitolul 4

Sleeping Vampire

Diabolik Lovers: DARK FATE Edit

Dark Edit

Prolog

În curând...

Situaţia nr.1

Situaţia nr.2

Situaţia nr.3

Situaţia nr.4

Situaţia nr.5

Situaţia nr.6

Situaţia nr.7

Situaţia nr.8

Situaţia nr.9

Situaţia nr.10

Epilog

În curând..

Maniac Edit

Prolog

În curând..

Situaţia nr.1

Situaţia nr.2

Situaţia nr.3

Situaţia nr.4

Situaţia nr.5

Situaţia nr.6

Situaţia nr.7

Situaţia nr.8

Situaţia nr.9

Situaţia nr.10

Epilog

În curând..

Ecstasy Edit

Prolog

În curând..

Situaţia nr.1

Situaţia nr.2

Situaţia nr.3

Situaţia nr.4

Situaţia nr.5

Situaţia nr.6

Situaţia nr.7

Situaţia nr.8

Situaţia nr.9

Situaţia nr.10

Epilog

În curând..

Ending Edit

Ending Nr.1:Vampire Ending

În curând...

Ending Nr.2:Manservant Ending

În curând..

Ending Nr.3:Brutal Ending

În curând..

Heaven Edit

Situaţia nr.1

Situaţia nr.2

Situaţia nr.3